0933.76.88.89

ĐỒNG

– Bộ sen bằng đồng thau được thiết kế kểu dáng hình tròn, các chi tiết của thiết bi được đơn giản tối thiểu nhất, không đường nét cầu kỳ, phù hợp với không gian nôi thất mộc mạc đơn giản giá thành tiết kiệm nhưng vẫn tìm được nơi đây nét mộc mạc trong không gian nội thất như xưa cũ theo thời gian.
Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Bằng Đồng Thau Nguyên Chất Tại Hà Nội – VST 22

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Inox Mạ Vàng Nạm Xứ – VST 21

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đồng Nguyên Chất – VST 20

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đồng Đen – VST 19

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Nước Sen Tắm Đẹp – VST 18

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Bằng Inox Mạ Vàng – VST 17

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Âm Tường Bằng Đồng – VST 15

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đồng Thau Tại Hồ Chí Minh – VST 14

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Thay Cài Tay Sen Bằng Đồng – VST 13

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Bằng Đồng Nguyên Chất – VST 12

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Tay Cầm Hoa Văn – VST 11

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Tắm Tay Cầm Bằng Đồng Tại Đà Nẵng – VST 10

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Tay Cầm Tắm Bằng Đồng Thau – VST 09

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đồng Tay Cầm Hoa Văn – VST 08

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đặt Sàn Bằng Đồng – VST 07

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Tay Cầm – VST 06

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Tắm Bồng Đồng Thau – VST 05

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Âm Tường Bằng Đồng – VST 04

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đứng Bằng Đồng – VST 02

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Bằng Đồng Thau – VST 03

Vòi Sen Đồng, Vòi Sen Tắm

Vòi Sen Tắm Đồng Thau Âm Tường – VST 01